Disclaimer 

Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de Vitaliteit Praktijk-website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Vitaliteit Praktijk niet aanvaard, nog aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op d Vitaliteit Praktijk-website.

Vitaliteit Praktijk biedt hyperlinks naar internetsites van derden aan. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Vitaliteit Praktijk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks/internetsites.

De op of via deze Vitaliteit Praktijk-website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze disclaimer.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Vitaliteit Praktijk-website berusten bij Vitaliteit Praktijk. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Vitaliteit Praktijk de informatie op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het gebruik van afbeeldingen en logo’s van Vitaliteit Praktijk is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel voor openbare doeleinden als persoonlijk gebruik.

Vitaliteit Praktijk behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.